Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS
( 08.09.2014 )

FIAS ble etablert 6. februar i 1994 og det var 11 bedrifter som kjøpte 1 aksje hver for 10.000 kroner.

I dag har selskapet vel 180 aksjonærer og vel 600 handlende bedrifter. Oppstarten av FIAS hadde som formål å samle innkjøpsvolum fra flere bedrifter og så sette seg ved forhandlingsbordet med utvalgte leverandører i inn og utland

FIAS_Fellesstand_008.jpg

 Bakgrunn

Initivtaker for å etablere en felles innkjøpsordning for sjømatnæringen var Ingebrigt Overby. Han kom fra Kjøttbransjens lands- forening – en næringsorganisasjon for den private kjøttbransjen. Han var med å starte et innkjøpsselskap for disse private kjøttbedriftene og da han ble ansatt som administrerende i det som i dag er Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), startet han like godt et tilsvarende innkjøpslag med de samme leverandørene.

Overby var administrerende for NSL og daglig leder i FIAS. Dette var en gunstig løsning både for NSL og FIAS.

Bedrifter

FIAS ble etablert av 11 bedrifter og da ser vi kjente firmanavn som blant annet Sekkingstad AS, Nova Sea AS og Seafood farmers. Noen av aksjonærene lever i beste velgående, har byttet navn eller blitt avviklet/gått konkurs. I dag har fias vel 180 aksjonærer og 600 handlende bedrifter og nye kommer til etter hvert.

Innkjøpsavtaler

Selskapet har i dag vca. 60 forskjellige avtaler med leverandører som dekker mange ulike produktområder.

Da snakker vi om alt fra emballasje, bedriftsforsikringer, pensjoner, kjemikalier, maskiner og utstyr. Dette gjelder også tjenester som f.eks revisjon av kvalitetsstandarder og rådgiving til å oppnå en akkreditering for en slik standard, for å nevne noe.

Lojalitet lønner seg

I 2010 vedtok styret i selskapet å etablere et lojalitetsprogram for aksjonærene. Det går ut på at alle aksjonærene som benytter avtalene i selskapet får registrert sin omsetning på avtalene og dette blir da grunnlaget for en kick-back for det enkelte selskapet. Jo større omsetning på avtalene, jo større kick-back tilbake, i tillegg til svært så konkurransedyktige betingelser på avtalene.

Aktiviteter

FIAS har hatt og har mange aktiviteter i tillegg til å forhandle innkjøpsavtaler. Selskapet står også som arrangør av en FIAS-fellesstand under Norfishing og Aquanor. Dette er et tiltak for å samle en del av samarbeidspartnerne til selskapet der FIAS gjør hele jobben med å bestille alt og leverandørene kommer til dekket bord. FIAS er også ansvarlig for utstiller-aktiviteten under Sjømatdagene på Hell.

FIAS arrangerer og har arrangert mange gruppeturer til forskjellige sjømatmesser og maskin og emballasjemesser de siste årene. Messeturene har gått til blant annet sjømatmessen i Brussel, Boston seafood, China fisheries and seafood expo i Dalian og Qingdao, Sial i Paris og Anuga i Köln for å nevne noen.

 


Tilbake