Sikker MAT AS

Sikker MAT AS

Sikker MAT ble etablert i 2008. Sikker MAT tilbyr næringsmiddelteknologisk kompetanse til virksomheter i hele næringskjeden. Sikker MAT har hele Norge som arbeidsmarked, men hovedtyngden av virksomheten er foreløpig i Midt-Norge. Grande Fiskerute og Solvang gård var blant våre første kunder og er fortsatt kunder den dag i dag! Gjennom dette langsiktige samarbeidet har vi jobbet sammen med mattryggheten, praktiske forhold i produksjonen og kompetanseheving. Gjennom årene har Sikker MAT utvidet tjenestene jevnt og trutt og kundene gir gode tilbakemeldinger på arbeidet vi utfører og det er vi veldig stolte av! Forretningsplanen ble utviklet gjennom deltagelse i Kvinnovasjon som startet høsten 2007. Innovasjon Norge, Fosen Næringshage, Leksvik Industriell Vekst og Leiv Eriksson Nyskapning var og er viktige støttespillere, sparringpartnere og pådrivere i utviklingsprosessen og senere drift.

Våre tjenester

Systemutvikling/ systemoppdatering

Internrevisjon

Leverandørvurdering, ekstern revisjon

Kvalitetskoordinator og samarbeidsavtaler

Hygienekurs

Driftskontroll, tilstandskontroll

Praktiske haccp-kurs

 
 

Adresse:
Lundahaugveien 101
7140 Opphaug

Tlf: 92023140
www.sikker-mat.no
kathrine@sikker-mat.no
 

Dokument  Kommentar  Tilgang