Norsk Lastbærer Pool AS.

Interessert i NLP Plastpall? Bli Plastpallkunde i dag! Alle våre plastpaller er produsert med samme teknologi og i samme plastmateriale.
Helpallen i plast har en lik friksjon som en EUR trepall.
Helpallen i plast kan håndteres fra 4 sider med løfteutstyr.
Våre kunder har også svært god erfaring med at plastpallen gir et bedre inneklima med hensyn på støv, trefliser og håndtering. Dette kan medføre redusert sykefravær, renholdskostnader og reparasjoner på utstyr.
I tillegg til de myke verdiene nevnt over er det økonomiske besparelser med å benytte NLP Helpall i plast kontra tre pall.
 
 

Adresse:
Fugleåsen 7
1405 Langhus

Tlf: 815 68 999
www.nlpool.no
support@nlpool.no
 

Dokument  Kommentar  Tilgang