Circle K

Kontakt Statoil:

Roar Fjell: rofj@circlek.com
eller:
Kundeservice (husk å oppgi at du er medlem av FIAS)

Per telefon:
Firma-, Truck- og personkort Tlf
22 96 25 00
Bulkprodukter Fyringsolje & Diesel Tlf
810 01 800

(husk å oppgi at du er medlem av FIAS)

 

For mer info:

Om oss

   Statoilkort for bedriftskunder

   Søk om Ansattkort/Privatkort (husk å merke søknadsskjema at du er medlem av FIAS. For rask behandling fyll ut i feltet Tilknyttes avtale FISK INN A)

   Statoilkort for privatkunder

   Info. Fyringsolje, Parafin og Smøremidler

   Produkter

   Info Drivstoff (inkludert Diesel i Bulk)

   Drivstoff

    
    

   Adresse:
   Postboks 1176 Sentrum
   0107 Oslo

   Tlf: 22 96 20 00
   www.circlek.no
   rofj@circlek.com
    

   Dokument  Kommentar  Tilgang
   Avtale og prisliste  FIAS aksjonær