Telenor

Bruk dine fordeler med å være medlem i FIAS!

 

FIAS har inngått avtale med Telenor

 

Som medlem i FIAS får din bedrift meget gode betingelser på telefonikostnadene! Spar mye på det du bruker mest!

Kontaktperson Telenor: 
Ole Andreas Østerhus
Tlf: 810 77 000
Mob: 99333333

e-post: ole-andreas.osterhus@telenor.com

 
 

Adresse:Tlf: 09000
www.telenor.no
ole-andreas.osterhus@telenor.com
 

Dokument  Kommentar  Tilgang
Info FIAS avtale  FIAS aksjonær
Link til egen nettside  FIAS aksjonær
Presentasjon og bestilling Fiskerinæringens Innkjøpsselskaps (FIAS) rammeavtale med Telenor  FIAS aksjonær
Tips og nyheter sommer 2015  FIAS aksjonær