Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Velkommen til PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ditt beste alternativ ved kontroll og utrydding av skadedyr. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll er det eneste ISO - 9001 sertifiserte selskap innen vår bransje. Dette betyr at det stilles krav til både måten vi håndterer skadedyr samtidig som det stilles store krav til kundetilfredshet.

93,6 % av våre kunder er TOTAL fornøyd med PELIAS Norsk Skadedyrkontroll, vårt mål er 95%. Vil du være en av disse ?

 
 

Adresse:
Martnsveien 59
2409 Elverum

Tlf: 62 41 58 88
Faks: 62 41 52 10

www.pelias.no
pelias@online.no
 

Dokument  Kommentar  Tilgang
Avtale  FIAS aksjonær
Presentasjon  Alle besøkende
Prisliste FIAS  FIAS aksjonær
Produktspesifikasjon Trygg mat til FIAS  FIAS aksjonær
Skadedyrkontroll -beskrivelse av tjenestene  Alle besøkende